Grudzień 13, 2017

13 grudnia 2017

KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek kształcenia specjalnego, zapraszamy na konferencję pt. Model organizacyjny pracy szkół specjalnych w aspekcie realizacji zadań związanych ze wspomaganiem szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem konferencji jest wyposażenie dyrektorów szkół i placówek kształcenia specjalnego w wiedzę nt roli ośrodków kształcenia specjalnego we wspomaganiu pracy uczniów ze SPE w szkołach ogólnodostępnych. Konferencja odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 r.
13 grudnia 2017

Konferencja pt. „Rola dyrektora w kontekście reformy edukacji”

Szanowni Państwo W dniach 6-7 grudnia 2017 roku w Jesionce odbyła się konferencja pt. „Rola dyrektora w kontekście reformy edukacji”, w której uczestniczyło 120 osób. Prowadzącymi poszczególne wykłady byli konsultanci i doradcy metodyczni Wojewódzkiego Ośrodka Meteorycznego w Gorzowie Wlkp. oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Konferencje podsumowała Lubuski Kurator Oświaty p. Ewa Rawa.