Grudzień 13, 2017

13 grudnia 2017

KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek kształcenia specjalnego, zapraszamy na konferencję pt. Model organizacyjny pracy szkół specjalnych w aspekcie realizacji zadań związanych ze wspomaganiem szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem konferencji jest wyposażenie dyrektorów szkół i placówek kształcenia specjalnego w wiedzę nt roli ośrodków kształcenia specjalnego we wspomaganiu pracy uczniów ze SPE w szkołach ogólnodostępnych. Konferencja odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 r.