Grudzień 1, 2017

1 grudnia 2017

II Ogólnopolski konkurs wiedzy ekologicznej „Bliżej Pszczół”

Fundacja Rozwoju KUL wraz z Instytutem Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli zaprasza uczniów wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kraju do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim konkursie wiedzy ekologicznej „Bliżej Pszczół”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 grudnia 2017 r. Załączniki regulamin Data: 2017-12-01, rozmiar: 438 KB
1 grudnia 2017

Konferencja Lubuskiego Kuratora Oświaty pn. „Kształcenie zawodowe w szkołach i placówkach województwa lubuskiego”

22 listopada 2017 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja pn. „Kształcenie zawodowe w szkołach i placówkach województwa lubuskiego”. Organizatorem konferencji był Lubuski Kurator Oświaty. Konferencja skierowana była do dyrektorów szkół kształcących w zawodach, w tym szkół specjalnych, dyrektorów placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego. Celem konferencji było wsparcie dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego w planowaniu i realizacji zadań w obszarze kształcenia zawodowego.