Listopad 14, 2017

14 listopada 2017

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich publicznych i niepublicznych szkołach oraz przedszkolach Ze względu na konieczność zbadania jak zafunkcjonowały wprowadzone od 1 września 2017 r. rozwiązania dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wypełnianie ankiet on-line przez dyrektorów rozpocznie się od 2 stycznia 2018 r. i będzie trwało do 31 stycznia 2018 r. Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl.
14 listopada 2017

Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.” – V edycja 2017/2018

Szanowni Państwo Fundacja Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku organizuje V edycję konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.”   Konkurs przeznaczony jest dla uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów trzecich klas technikum z całej Polski. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest rejestracja szkoły (dla V edycji w terminie do 15 listopada 2017), z której pochodzi uczeń lub uczniowie, na stronie internetowej konkursu: www.olimpiadasolidarnosci.pl Załączniki Opis konkursu Olimpiada Solidarności V edycja.doc Data: 2017-11-14,
14 listopada 2017

Obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa wzięła udział w obchodach 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wojewódzkie uroczystości odbyły się na Skwerze Wolności w Gorzowie Wielkopolskim przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego. Podczas uroczystości I rocznik Kompanii Kadetów im. Zesłańców Sybiru Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp.  złożył   ślubowanie. W trakcie uroczystości wręczone zostały  także nagrody laureatom i wyróżnionym uczestnikom konkursu Wojewody Lubuskiego na grafikę patriotyczną. W przeddzień wojewódzkich uroczystości Lubuska Kurator Oświaty uczestniczyła w szkolnych obchodach Święta w Szkole Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wlkp.,