Sierpień 2017

9 sierpnia 2017

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich

alt
Związek Romów Polskich ogłosił konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich. Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA.
1 sierpnia 2017

73 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

  Dyrektorzy szkół, Nauczyciele,
Rodzice i Uczniowie W dniu dzisiejszym przypada 73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Walka zbrojna przeciw okupantowi niemieckiemu została podjęta w Warszawie przez oddziały Armii Krajowej w ramach planu Burza. Stolica przez 63 dni swoją krwią dała lekcje hierarchii wartości: patriotyzmu, ducha niepodległości, honoru Polaków. Zapraszam wszystkich, aby przyłączyli się do uczczenia rocznicy i kontynuowania wartości ponadczasowych. Zachęcam młodzież, wychowawców i nauczycieli do chwili zadumy o godzinie 17.00,
1 sierpnia 2017

„AKTYWNA TABLICA” – RZĄDOWY PROGRAM ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2017-2019.

men
„AKTYWNA TABLICA” – RZĄDOWY PROGRAM ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ  KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2017-2019. Uprzejmie informujemy, że 19 lipca 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych,