Sierpień 30, 2017

30 sierpnia 2017

Materiały informacyjne z narad dla dyrektorów szkół i placówek

Materiały informacyjne z przeprowadzonych narad dla dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego dotyczących wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2016/2017 oraz organizacji roku szkolnego 2017/2018. Załączniki przedszkola Data: 2017-08-30, rozmiar: 2 MB szkoły podstawowe, gimnazja Data: 2017-08-30, rozmiar: 1 MB licea ogólnokształcące Data: 2017-08-30, rozmiar: 863 KB szkoły zawodowe Data: 2017-08-30, rozmiar: 2 MB szkoły i placówki specjalne Data: 2017-08-30,
30 sierpnia 2017

Szkolenia dla ekspertów wspomagania szkół i placówek. Projekt “Moje kompetencje – Twój sukces” PO WER 2.10

odn_zg
Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie szkoleniowo-doradczym “Moje kompetencje – Twój sukces” finansowanym w ramach Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER): Wysoka jakość systemu oświaty.