Sierpień 9, 2017

9 sierpnia 2017

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich

alt
Związek Romów Polskich ogłosił konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich. Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA.