Sierpień 1, 2017

1 sierpnia 2017

73 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

  Dyrektorzy szkół, Nauczyciele,
Rodzice i Uczniowie W dniu dzisiejszym przypada 73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Walka zbrojna przeciw okupantowi niemieckiemu została podjęta w Warszawie przez oddziały Armii Krajowej w ramach planu Burza. Stolica przez 63 dni swoją krwią dała lekcje hierarchii wartości: patriotyzmu, ducha niepodległości, honoru Polaków. Zapraszam wszystkich, aby przyłączyli się do uczczenia rocznicy i kontynuowania wartości ponadczasowych. Zachęcam młodzież, wychowawców i nauczycieli do chwili zadumy o godzinie 17.00,
1 sierpnia 2017

“AKTYWNA TABLICA” – RZĄDOWY PROGRAM ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2017-2019.

men
„AKTYWNA TABLICA” – RZĄDOWY PROGRAM ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ  KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2017-2019. Uprzejmie informujemy, że 19 lipca 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych,