Sierpień 2017

31 sierpnia 2017

Plan nadzoru pedagogicznego Lubuskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270), Lubuski Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018.     Załączniki Plan nadzoru LKO 2017-2018 Data: 2017-09-07, rozmiar: 275 KB
31 sierpnia 2017

Lubuski Kurator Oświaty z wizytą w Zielonej Górze

szkoły i placówki oświatowe Zielonej Góry
30 sierpnia 2017 r. Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa zwizytowała szkoły i placówki oświatowe Zielonej Góry. Wspólnie z Jarosławem Skorulskim, Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Zielonej Górze, Ewa Rawa odwiedziła zielonogórskie Przedszkole nr 18, Szkołę Podstawową nr 6 / Gimnazjum nr 3 oraz V Liceum Ogólnokształcące / Gimnazjum nr 7, w których trwają ostatnie przygotowania do nowego roku szkolnego.
31 sierpnia 2017

Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego poświęcony problematyce oferowania ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej

men
Informujemy, że Ministerstwu Edukacji Narodowej został przekazany Raport Rzecznika Finansowego pt. „Ubezpieczenia szkolne”. Raport jest również dostępny na stronie internetowej Biura Rzecznika Finansowego. Prosimy o zapoznaniu się z jego treścią. Załączniki Informacja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Data: 2017-08-31, rozmiar: 205 KB
31 sierpnia 2017

Rekrutacja do Programu poprawy efektywności kształcenia w szkołach województwa lubuskiego w roku szkolnym 2017/2018

Szanowani Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi, gimnazjów rozpoczęliśmy rekrutację szkół do Programu poprawy efektywności kształcenia w szkołach województwa lubuskiego. Do udziału w programie zapraszamy szkoły podstawowe, szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi, gimnazja, w których wyniki egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego w ostatnich trzech latach są niezadawalające oraz te, które pragną podnieść jakość kształcenia uczniów oraz jakość pracy szkoły, a w szczególności: – wykorzystać samoocenę skuteczności pracy szkoły do planowania jej rozwoju;
30 sierpnia 2017

Materiały informacyjne z narad dla dyrektorów szkół i placówek

Materiały informacyjne z przeprowadzonych narad dla dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego dotyczących wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2016/2017 oraz organizacji roku szkolnego 2017/2018. Załączniki przedszkola Data: 2017-08-30, rozmiar: 2 MB szkoły podstawowe, gimnazja Data: 2017-08-30, rozmiar: 1 MB licea ogólnokształcące Data: 2017-08-30, rozmiar: 863 KB szkoły zawodowe Data: 2017-08-30, rozmiar: 2 MB szkoły i placówki specjalne Data: 2017-08-30,
30 sierpnia 2017

Szkolenia dla ekspertów wspomagania szkół i placówek. Projekt „Moje kompetencje – Twój sukces” PO WER 2.10

odn_zg
Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie szkoleniowo-doradczym „Moje kompetencje – Twój sukces” finansowanym w ramach Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER): Wysoka jakość systemu oświaty.
30 sierpnia 2017

Konferencja „Wychowanie przez sport – O funkcjonowaniu ucznia w szkole sportowej/szkole mistrzostwa sportowego – teoria a praktyka”.

Szanowni Państwo Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim uprzejmie zapraszają na konferencję naukową pt.: Wychowanie przez sport – O funkcjonowaniu ucznia w szkole sportowej/szkole mistrzostwa sportowego – teoria a praktyka. Konferencja odbędzie się 27 września 2017 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52, blok nr 8. Uroczyste otwarcie konferencji nastąpi o godzinie 10.00 Patronat honorowy na konferencją objęli Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska,
29 sierpnia 2017

Przepisy ruchu drogowego – zajęcia dla uczniów (materiał z narady dotyczący zajęć BRD)

Wychodząc naprzeciw trudnościom, na które napotyka młodzież w uzyskaniu prawa jazdy kat. AM i w związku z tym powszechnie jeździ motorowerami bez uprawnień, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, w uzgodnieniu z Lubuskim Kuratorem Oświaty, podjął inicjatywę organizowania zajęć dla młodzieży, których celem jest przeciwdziałanie temu zjawisku. Proszę Państwa dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów o zapoznanie się z kartą informacyjną projektu i w miarę możliwości o udział. Załączniki Deklaracja_udzialu_projekt_AM_BRD Data: 2017-08-31,
29 sierpnia 2017

„Dobra Szkoła. Start!” – konferencja Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy

25 sierpnia br. Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa zorganizowali wspólną konferencję prasową dotyczącą przygotowania szkół w województwie lubuskim do nowego roku szkolnego. Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak poinformował, że   „reforma oświaty staje się faktem, zaczyna funkcjonować. Do 31 marca br. samorządy miały czas na dostosowanie szkół do nowego ustroju szkolnego. W naszym województwie zostało to zrobione bez większych problemów i zrealizowane wspólnie z panią kurator”. Wojewoda serdecznie podziękował za dobrą współpracę i zorganizowanie lubuskim samorządowcom.
28 sierpnia 2017

Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

swmaksymilian
Już po raz dwunasty, w roku szkolnym 2017/2018, organizowana jest Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie. Organizatorami są Klasztor Ojców Franciszkanów w Siedlcach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Prowincje Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibami w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Olimpiadę honorowym patronatem objęła Minister Edukacji Narodowej. Szczegóły zapisów i uczestnictwa w Olimpiadzie zawiera Regulamin dostępny na stronie: www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl oraz w załączniku. Załączniki regulamin Data: 2017-08-28,
24 sierpnia 2017

Podręczniki dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych klas I, IV i VII szkół podstawowych

men
Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych Ministerstwo Edukacji Narodowej zakończyło pierwszy etap zmian w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klasy I, IV i VII szkoły podstawowej dostępności do podręczników szkolnych, książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Załączniki Załącznik do pisma Data: 2017-08-24, rozmiar: 171 KB List MEN Data: 2017-08-24, rozmiar: 173 KB Pobierz wszystkie pliki
22 sierpnia 2017

Technik Absolwent Roku – konkurs dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych o kierunku mechanicznym i kierunkach pokrewnych.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich zaprasza absolwentów szkół branży mechanicznej, samochodowej, lotniczej, mechatronicznej i pokrewnych jak np. elektronicznej, energetycznej, ochrony środowiska itp. do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Technik Absolwent Roku . Regulamin Konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne w załączeniu.     Załączniki Karta zgłoszenia - konkurs Technik-Absolwent Data: 2017-08-22, rozmiar: 32 KB Regulamin konkursu Technik Absolwent 2017 Data: 2017-08-22, rozmiar: 347 KB Pobierz wszystkie pliki
22 sierpnia 2017

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

Wojewoda Lubuski porozumieniem z dnia 11 sierpnia 2017 r. powierzył Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastrukturymoraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.