Czerwiec 2, 2017

2 czerwca 2017

Konferencja podsumowująca ,,Program podnoszenia efektów kształcenia w szkołach województwa lubuskiego”

logo_ko
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół realizujących ,,Program podnoszenia efektów kształcenia w szkołach województwa lubuskiego” W związku ze zbliżającym się zakończeniem realizacji programu zapraszamy na  konferencję podsumowującą, która  odbędzie się 27 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół w Szczańcu. Zwracamy się z prośbą o przesłanie krótkiego sprawozdania z podjętych działań do dnia 20 czerwca 2017 r. na adres e- mail j.lipinska@ko-gorzow.edu.pl Prosimy o telefoniczne potwierdzenia udziału w konferencji do 20 czerwca 2017 r.