Maj 8, 2017

8 maja 2017

Kiermasz podręczników dla uczniów z niepełnosprawnościami klas I-III szkół podstawowych

ore
Szanowni Państwo   Ośrodek Rozwoju Edukacji zachęca do skorzystania z narzędzia informatycznego „Kiermasz podręczników”, będącego jednym z elementów aplikacji „Podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami” dostępnej pod adresem: http://adaptacje.ore.edu.pl. Aplikacja została stworzona dla szkół, do których uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymagający dostosowanych podręczników. Celem kiermaszu jest przekazywanie lub wypożyczanie przez szkoły wolnych egzemplarzy zaadaptowanych podręczników uczniom innych placówek oświatowych. Szkoły, korzystając z aplikacji, mogą zamieszczać informacje o niewykorzystanych wydrukowanych podręcznikach.
8 maja 2017

Program „Stypendia Pomostowe” dla studentów I roku studiów wyższych

agencja nieruchomosci rolnnych
Agencja Nieruchomości Rolnych we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości będzie kontynuowała w roku akademickim 2017/2018 realizację Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku studiów wyższych.   O stypendium mogą ubiegać się maturzyści, który ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i spełniają następujące kryteria: są obywatelami polskimi (lub posiadają Kartę Polaka), osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów, są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej,
8 maja 2017

Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty organizowanych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

Szanowni Państwo,
Drodzy uczniowie  W dniu 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 1100 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim, odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego organizowanych w roku szkolnym 2016/2017 przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.