Maj 8, 2017

8 maja 2017

Program „Stypendia Pomostowe” dla studentów I roku studiów wyższych

agencja nieruchomosci rolnnych
Agencja Nieruchomości Rolnych we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości będzie kontynuowała w roku akademickim 2017/2018 realizację Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku studiów wyższych.   O stypendium mogą ubiegać się maturzyści, który ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i spełniają następujące kryteria: są obywatelami polskimi (lub posiadają Kartę Polaka), osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów, są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej,
8 maja 2017

Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty organizowanych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

Szanowni Państwo,
Drodzy uczniowie  W dniu 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 1100 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim, odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego organizowanych w roku szkolnym 2016/2017 przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.