6 września 2019

„200. Rocznica istnienia Centralnej Administracji Drogowej”

W imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zapraszamy do zapoznania się  ze szczegółami dwóch konkursów dotyczących tematyki drogownictwa, których celem jest rozwój umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży, pobudzanie kreatywności oraz inspirowanie do twórczych poszukiwań w różnych dziedzinach sztuki. Konkursy te związane są z 200. rocznicą istnienia Centralnej Administracji Drogowej.

Szczegółowe informacje oraz regulaminy konkursów dostępne są na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl w zakładce „Serwis GDDKiA”/”200 lat Centralnej Administracji Drogowej”.