8 listopada 2017

11 listopada – Święto Niepodległości

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

5 grudnia będziemy obchodzili  150 rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego – postaci bardzo zasłużonej dla dziejów Polski. Józef Piłsudski był działaczem niepodległościowym, społecznym i politykiem. Walczył o wolność w czasie I wojny światowej, a po odzyskaniu niepodległości przez Polskę miał zasadniczy wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej naszego kraju.  Za życia przez jednych był uwielbiany, a innych krytykowany. Nawet po jego śmierci nie wygasł spór o znaczenie tej zdecydowanie wybitnej postaci.

Dla wielu żyjących w jego czasach Polaków, twórca I Brygady Legionów, Naczelnik Państwa,  Marszałek Polski, premier rządu – żeby wymienić tylko cześć pełnionych przez niego funkcji – był nazywany ,,Dziadkiem”. To potoczne określenie wybitnego Polaka świadczy o jednym – Józef  Piłsudski był oceniany przez wielu bardzo ciepło – starszy pan w mundurze, z sumiastymi wąsami. Chętnie spotykał się z ludźmi, lubił dzieci. Żył bardzo skromnie i uczciwie. To właśnie otwartość, uczciwość w poglądach i wierność Ojczyźnie tłumaczy, dlaczego tak wielu nazywało pierwszego Marszałka niepodległej Polski Dziadkiem. Dzisiaj, po wielu latach, ponownie w niepodległej Polsce, Józef Piłsudski jest powszechnie uznawany za jednego z najwybitniejszych Polaków. Dla nas, którzy nie pamiętają Dziadka z lat 20. i 30. ubiegłego wieku, stał się symbolem walki o Polskę wolną, walki zwycięskiej. Pomimo, że Marszałek nie miał łatwego charakteru, bywał surowy, to było i jest jasne, że szczerze kochał Polskę i Polaków. Chciał Ojczyzny wolnej, sprawiedliwej i bezpiecznej. Temu poświęcił całe swoje życie.

W naszej świadomości Józef Piłsudski jest nierozerwalnie związany z niepodległością Polski, której rocznicę obchodzimy 11 listopada. Jest symbolem miłości Polski.

Serdecznie zachęcam Państwa do udziału w Wojewódzkich Obchodach Święta Niepodległości. Mimo, że w tym roku 11 listopada przypada w sobotę, mam nadzieję na aktywne włączenie się Państwa nauczycieli i uczniów w obchody Święta Odrodzenia Polski. Niechaj poruszą się w tym dniu nasze serca – jesteśmy Polakami! – pamiętajmy o wielkich Polakach i ich czynach. Służmy każdy każdemu – w imię ukochanej Ojczyzny.

 

Z patriotycznym pozdrowieniem,

       Lubuski Kurator Oświaty  Ewa Rawa

 

 

Program Wojewódzkich Obchodów Narodowego Święta Niepodległości